السومریه نوشت، منابع عراقی از زمین لرزه در بغداد و برخی استانهای دیگر این کشور خبر دادند.

منابع عراقی بیان کردند: زلزله ای که میزان ریشتر آن هنوز مشخص نشده است بغداد و برخی استانها را لرزاند. ساکنان در بیشتر مناطق عراق این زمین لرزه را احساس کردند.

تاکنون گزارشی درباره خسارات و تلفات احتمالی این زلزله گزارش نشده است.