رییس جمهوری لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور را چهارم دی ماه به مجلس تقدیم کرد. این ششمین بودجه ی است که دولت تدبیر و امید به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

بررسی جداول لایحه بودجه ۹۸ در حوزه فضایی نشان می دهد که بودجه سازمان فضایی ایران که سال ۹۷ (در بخش هزینه‌ها) رقمی بالغ بر یک صد و شصت و شش هزار و صد میلیون ریال (۱۶۶,۱۰۰ میلیون ریال) بود، با رشدی معادل شانزده هزار و پانصد و پنجاه میلیون ریال ( ۱۶۵۵۰ میلیون ریال) به رقم یکصد و هشتاد و دو هزار و ششصد و پنجاه میلیون ریال (۱۸۲,۶۵۰ میلیون ریال) رسیده است. به عبارت دیگر، برآورد هزینه‌های سازمان فضایی در بودجه حدود ده درصد رشد داشته است. به این ترتیب با احتساب هزینه‌ها و تملک ‌دارایی‌های سرمایه ای مجموعا رقم ۴۰۲,۲۰۰ میلیون ریال در مقایسه با ۳۸۸,۳۵۰ میلیون ریال پارسال برای سازمان در نظر گرفته شده است.

در مورد پژوهشگاه فضایی نیز که بازوی اجرایی اصلی سازمان فضایی و وزارت ارتباطات در حوزه فضایی کشور شمرده می شود، بودجه در بخش هزینه‌های عمومی و نه اختصاصی رشد پیدا کرده است. بر این اساس در حالی که بودجه مصوب سال پیش پژوهشگاه فضایی بالغ بر یک میلیارد و صد و پنجاه و نه هزار میلیون ریال ( به صورت دقیق ۱,۱۵۹,۰۵۹ میلیون ریال) بوده است، بودجه ۹۸ این پژوهشگاه تنها ۳۰ هزار میلیون ریال ( ۳۰۹۴۱ میلیون ریال) رشد داشته و در نهایت به رقم یک میلیارد و صد و نود هزار میلیون ریال (۱,۱۹۰,۰۰۰ میلیون ریال) رسیده است. از این مبلغ یک میلیارد ریال آن بودجه اختصاصی است که نسبت به سال ۹۷ تغییری نکرده و مابقی به هزینه های عمومی پژوهشگاه تعلق دارد که رشد ۳۰ هزار میلیون ریالی نیز در همین بخش بوده است.

در لایحه بودجه ۹۸ تنها بودجه عمومی پژوهشگاه فضایی در سال گذشته ذکر شده که همان مبلغ ۱۵۹,۰۵۹ ریال است و اشاره ای به بودجه اختصاصی سال گذشته نشده است. با این حال بررسی جداول بودجه سال ۹۷ نشان می دهد که این ارقام مشخصا ذکر شده اند. در مورد جمع کل هزینه‌ها و دارایی‌های سرمایه‌ای مورد اشاره برای پژوهشگاه فضایی نیز که در گزارش‌های مختلف به درستی ۱,۲۵۲,۰۰۰ میلیون ریال (همانطور که در لایحه نیز آمده) ذکر شده باید در نظر داشت که سال ۹۷ نیز این رقم بالغ بر ۱,۲۲۹,۰۵۹ میلیون ریال بود که مشخصا جهش چشمگیری را نشان نمی‌دهد.