با توجه به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل برای متصدیان دولت و با توجه به شغل دیگر علیرضا اسدی با تصویب هیئت مدیره باشگاه از مدیرعاملی باشگاه تراکتورسازی خداحافظی کرد.

هیأت مدیره باشگاه ضمن قدرانی و تشکر از زحمات بی شائبه اسدی، همکاری وی را با باشگاه خاتمه داد.

طبق اعلام هیئت مدیره تا تعیین مدیرعامل جدید باشگاه، عباس الیاسی رییس هیئت مدیره باشگاه تصدی امور باشگاه را بر عهده خواهد داشت.