علیرضا محجوب درباره ادعای اسماعیل بخشی مبنی بر شکنجه وی و شنود مکالمات تلفنی‌اش، اظهار کرد: در پی اعتراضات کارگری ما همه نمایندگان کارگران را دعوت کردیم و مشکل آقای اسماعیل بخشی هم با نامه و مکاتبه فراکسیون کارگری به کمیسیون اجتماعی حل شد و پیگیری زیادی در این رابطه صورت گرفت.

وی افزود: در زمانی که ما نمایندگان کارگران را دعوت کرده بودیم آقای بخشی نبود، بنابراین ما چنین چیزی را نه از خودش و نه از همکارانش نشنیده بودیم.

محجوب افزود: البته ما کمیسیون اجتماعی هستیم و مسایل دیگری را بررسی می‌کنیم. ما طرف دستگاه قضایی نیستیم و چنین ادعایی باید در کمیسیون قضایی مجلس مطرح شود.