غلامحسین محسنی اژه‌ای بعد از ظهر امروز در نشست خبری خود با اصحاب رسانه، درخصوص اظهارات و تهدید وزیر امور خارجه انگلیس گفت: اگر تهدید کرده، غلط کرده است و حق دخالت را ندارد. آزادی یا عدم آزادی افراد هیچ ربطی به ایشان ندارد.