جبار کوچکی‌نژاد رئیس هئیت تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه ها در گفت‌وگو با مهر، اظهار داشت: طبق اظهارات دولتمردان ۷۸ میلیون نفر یارانه دریافت می کنند در حالی که مطابق با اطلاعات مرکز آمار، جمعیت کل کشورمان ۸۱ میلیون نفر است.

وی افزود: از سوی دیگر دولت ادعا می کند که یارانه ۴ میلیون نفر چون قضات و افراد دارای حقوق بالا را حذف کرده است، پس چگونه ۷۸میلیون نفر یارانه دریافت می کنند و این سوال مطرح است که جمعیت خارج از کشور کجا قرار دارند؟

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه ها در واکنش به تکذیبیه سازمان هدفمندی یارانه ها مبنی بر این که ۶ میلیون ایرانی خارج از کشور یارانه دریافت می کنند، خاطرنشان کرد: ما گزارش های خود را به صحن علنی ارائه می دهیم و این افراد بهتر است در آنجا پاسخگو باشند.

کوچکی نژاد تصریح کرد: ما اسناد و مدارکی داریم که نشان می دهد که ایرانیان خارج از کشور یارانه دریافت می کنند و اطلاعات آنان چون شناسنامه و کارت ملی شان موجود است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا از مسئولانی چون رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها درباره پاسخگویی به تخلفات یارانه ای دولت دعوت به عمل می آورید؟ گفت: قطعاً در کمیسیون اقتصادی و در زمان بررسی گزارش هیئت تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه ها از این مسئولان دعوت خواهیم کرد چرا که باید آنان پاسخ دهند که بر چه اساسی به صورت گزینشی یارانه داده اند و به برخی یارانه اعطا نشده است.