زریر نگین تاجی در حاشیه جلسه علنی روز یکشنبه در خصوص اینکه ارقام متفاوتی برای کسری بودجه امسال شهرداری عنوان می شود، گفت: وضعیت درآمد شهر تهران در ماه های اخیر بهبود داشته و پیش بینی می کنیم در بدترین حالت ۲ تا ۳ هزار میلیارد کسری بودجه داشته باشیم.

وی با ابراز رضایت از وضعیت درآمد در هفته های اخیر گفت: وضعیت کسب درآمد در شهرداری در ماه های پایانی سال بهتر می شود.

اما پیش از این مجید فراهانی اعلام کرده بود امسال ۵ هزار میلیارد تومان کسری درآمد خواهیم داشت.