علی اصغر یوسف‌نژاد گفت: آخرین طرح استیضاح درباره وزیر کشور بود که این طرح هم نیز منتفی شد. تمامی ۲۰ نماینده‌ای که طرح استیضاح وزیر کشور را امضا کرده بودند امضاهای خود را پس گرفتند. فعلا  هیچ استیضاحی در دستور کار مجلس قرار ندارد.