فرید براتی سده در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن تشریح بودجه سازمان بهزیستی در مورد حوزه اعتیاد، گفت: آنچه که به بهزیستی تحت عنوان یارانه داده می‌شود در قالب بودجه‌های کلی بهزیستی به این سازمان اختصاص پیدا می‌کند. به عبارت دیگر به بهزیستی یک بودجه کلی پرداخت می‌شود و در بخش اعتیاد تحت عناوین خدمات درمان، بازتوانی و ... مصرف می‌شود.

 

وی با بیان اینکه امسال در ردیف‌های بودجه بهزیستی در حوزه اعتیاد ردیفی تحت عنوان «هزینه درمان اعتیاد» قرار داده شده است، افزود: بودجه اختصاص داده به این بخش رقم زیادی هم نیست و تنها حدود دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است. البته معلوم هم نیست در نهایت چه مقدار از آن به بهزیستی پرداخت می‌شود. با این وجود بهزیستی خودش از اعتبار کلی که هر سال به آن تعلق می‌گیرد، رقمی را برای یارانه درمان اعتیاد اختصاص می‌دهد که البته خیلی کم است.

 

معاون توسعه پیشگیری و درمان سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه در سال جاری نیز بهزیستی حدود سه میلیارد تومان برای این بخش هزینه کرده است، اظهار کرد: شاید بهزیستی بتواند تنها دو میلیارد دیگر هم به شکل یارانه در این بخش برای مراکز اقامتی، کمپ‌ها، مراکز سرپایی و افراد بی‌بضاعتی که دنبال درمان هستند پرداخت کند.

براتی سده در ادامه توضیح داد: بهزیستی به افراد بی‌بضاعتی که هزینه درمان اعتیادشان را ندارند، کمک‌هزینه‌ای در قالب یاری برگ در اختیارشان قرار می‌دهد. این افراد با معرفی‌نامه به مراکز مذکور مراجعه می‌کنند و به این ترتیب سازمان بهزیستی هزینه‌هایشان را پرداخت می‌کند.

وی تصریح کرد: توقع ما این بود که «بیمه درمان اعتیاد» در درجه اول باید به افرادی که کمتر برخوردارند و از نظر مالی تحت فشار هستند، پرداخت شود اما در عمل این اتفاق محقق نشد. به همین دلیل انتظار داشتیم که از پول بیمه رقمی را به بهزیستی پرداخت کنند اما متاسفانه دستگاه‌های دیگری که متولی بودند نسبت به اقشار کم درآمد، آسیب‌پذیر و کم بضاعت کم لطفی کردند و این کار را انجام ندادند.

معاون توسعه پیشگیری و درمان سازمان بهزیستی با انتقاد از عدم اجرا و پرداخت کامل بیمه درمان اعتیاد طی سال‌های گذشته، گفت: طی این سال‌ها تنها رقم محدودی از بیمه اعتیاد هزینه شد و باقی آن یا برگشت خورد یا جای دیگر هزینه شد. پیگیر این موضوع بودیم که از این بخش رقمی را به عنوان یارانه به بهزیستی اختصاص بدهند که این مساله در عمل محقق نشد.

براتی سده با بیان اینکه در بودجه سال ۹۸ ردیف بودجه «بیمه درمان اعتیاد» حذف شده است، اظهار کرد: البته برخی می‌گویند این بیمه در قالب اعتبارات ستاد مبارزه با مواد مخدر آمده است، اما به هرحال ردیف بودجه‌ای تحت عنوان بیمه درمان اعتیاد دیگر وجود ندارد.

وی در ادامه تصریح کرد: البته امیدواریم که نمایندگاه مجلس این مبلغ را برگردانند و این روند مانند آنچه در این چند سال و از سال ۹۲ تا الان انجام شده است ادامه نیابد. طی این سال‌ها بودجه بیمه اعتیاد  ابتدا به بیمه سلامت می رفت و آنها نمی توانستند آن را هزینه کنند، یا اینکه آن را به مراکز دولتی وزارت بهداشت می‌دادند. امید ما این است که این ردیف بودجه برگردد و حداقل ۵۰ درصد آن را به عنوان یارانه به بهزیستی بدهند، به ویژه که نمایندگان مجلس هم از بهزیستی انتظار دارند که برای استان‌ها و شهرستان‌هایشان رقم بالاتری را -به ویژه مناطق کمتر برخوردار- اختصاص دهیم.