دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز شنبه در پیامی توئیتری اذعان کرد: خیلی از مردم در حال حاضر بخشی از مخالفین من شده اند.

رئیس جمهوری آمریکا در این باره نوشت: از جمله رئیس جمهوری (باراک) اوباما و دموکرات ها؛ کسانی که تخلفاتی در کارزار انتخاباتی (ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ آمریکا) داشته اند؛ که البته در برخی موارد در ازای مبالغ بسیار زیادی پول بوده است.

وی در ادامه افزود: این ها موارد غیرنظامی هستند. آن ها جریمه‌ای را پرداخته و موضوع فیصله یافت. اما من یک تخلف انتخاباتی هم مرتکب نشدم.