در این دیدار که بیش از یک ساعت به طول انجامید، دو طرف درباره مسایل مختلف از جمله همکاری های دو جانبه با یکدیگر دیدار و گفت و گو کردند.

کلیسای ارتدوکس اوکراین از بیش از ۳۳۰ سال پیش تاکنون تحت نظر کلیسای روسیه فعالیت می‌کرد. بر این پایه تائید استقلال این کلیسا در تحولات جهان مسیحیت رویدادی تاریخی محسوب می‌شود.

پس از استقلال اوکراین بخشی از کلیسای ارتدوکس این کشور در سال ۱۹۹۲ از مسکو جدا شده بود اما رهبران کلیسا این جدایی را به رسمیت نشناخته بودند.

دولت اوکراین می‌گوید برای جلوگیری از بروز یک جنگ مذهبی از استقلال تصمیم‌گیری جمعیت‌های مختلف برای وفاداری به مسکو یا تبعیت از کلیسای ارتدوکس اوکراین پشتیبانی می‌کند.

پترو پوروشنکو، رئیس‌جمهوری اوکراین خشنودی خود از تائید استقلال کلیسای ارتدوکس این کشو را پنهان نکرده و از وجود یک کلیسای ارتدوکس اوکراینی ابراز خوشحالی می‌کند.