"التیار" گزارش داد، میشل عون، رئیس جمهور لبنان با بیان این مطلب، تصریح کرد که نباید آن امنیت و ثباتی که در کشور حاصل شده است، طی نزاع‌های داخلی از بین برده شود.

وی از تمامی طرف‌های ذی‌ربط خواست تا به مسئولیت‌های ملی خود عمل کرده و روند تشکیل دولت را  تسهیل بخشند.

میشل عون گفت: ما امنیت و ثبات را در لبنان طی نبردهای واقعی و شدید حفظ کردیم، جایز نیست که آنچه که محقق گشته است، طی نزاع‌های داخلی سرد از بین برده شود.