سیّد محمّد حسینی گفت: اولویت و تمرکز در سال ۹۸ معطوف به انتخابات مجلس شورای اسلامی و تحول در آن است، بسیاری از آسیبهای فعلی به دلیل ضعف و فشل بودن مجلس فعلی است که بعد از مجلس ششم پر اشکال‌ترین مجالس بعد از انقلاب محسوب می شود و در صورت تغییر اساسی دومینوی کنار رفتن غربگرایان از دولت و شوراها شروع می‌شود.

مجلس در تراز انقلاب اسلامی نیست

محمّدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو شورای مرکزی کانون دیگر سخنران مراسم بود که به تشریح جنگ اقتصادی آمریکا و بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ پرداخت و بر این نکته تأکید کرد که اگر اقدامات اقتصادی دولت مبتنی بر کار کارشناسی و در نظر گرفتن راهکارهای صاحب نظران و کارشناسان دلسوز اقتصادی و با بهره گیری از ظرفیت‌های ملی ونیز همکاریهای منطقه‌ای باشد مسیر عبور از مرحله دشوار کنونی سریعتر فراهم می‌شود.

وی در ادامه بر لزوم پیشگیری از فرار مالیاتی دلالان و سرمایه دارانی که به لطایف الحیل از پرداخت مالیات خودداری می کنند تاکید کرد و افزود: اگر دولت از کارآمدی لازم برخوردار بود، می توانست تهدید اقتصادی فعلی را به فرصت پایان دادن وابستگی بودجه به فروش نفت تبدیل کند و در آمد نفت کلا به حساب صندوق توسعه واریز شود. از مجلسی که در تراز انقلاب اسلامی نیست نباید توقع تصمیمات و اقدامات انقلابی داشت.

 

خرمشاد، دبیر شورای راهبردی روابط خارجی سخنران بعدی بود که با تبیین تحولات ۴دهه گذشته گفت: علیرغم تهدیدها و تحریم‌ها بدون تردید اینک ایران به یک قدرت منطقه‌ای خود بنیاد بعد از ۴۰ سال تبدیل شده و این واقعیتی است که سیاست‌مداران و نظریه پردازانی چون کوهن و هانتینگتون هم بر اساس تقسیم بندیهای خود به قدرت برتر، قدرتهای بزرگ منطقه‌ای و قدرتهای منطقه‌ای درجه ۲، به آن اذعان دارند.