محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان امروز (پنجشنبه) در گفتگویی از سفرش به هند و عراق خبر داد.

وی گفت: هفته دیگر به همراه هیات بزرگ اقتصادی، سفری به هند خواهم داشت که نشانگر آن است که بخش خصوصی ما کماکان در حوزه روابط خارجی بسیار فعال است.

وزیر خارجه اضافه کرد: هفته بعد از آن هم سفری به عراق خواهم داشت که ممکن است بخش خصوصی نیز همراهی کند.