طبق دستور ستاد تدبیر خراسان رضوی مبنی بر انتقال باشگاه پدیده، بالاخره این اتفاق امشب افتاد و باشگاه پدیده رسما واگذار شد.

این باشگاه طبق تفاهم نامه نقل و انتقال و واگذاری که ساعتی پیش بین دو شرکت پدیده مادر و شهر خوردو امضا شد، به شرکت شهر خودرو که مالکیتش بر عهده فرهاد حمیداوی است، واگذار شد.

بر این اساس و با توجه به اینکه دیگر شرکت پدیده دیگر نقشی در باشگاه پدیده ندارد، مالک جدیده این باشگاه قصد دارد تا نام جدیدی برای باشگاه مشهدی انتخاب کند.

طبق اعلام فرهاد حمیداوی مالک جدید باشگاه پدیده، این باشگاه تا انتهای فصل با نام «پدیده شهر خودرو» در مسابقات شرکت می کند. البته حمیداوی اعلام کرد در پایان فصل قطعا نام دیگری برای باشگاه انتخاب می کند و این نام موقتی و تا پایان فصل است.