هوای پایتخت هم اکنون در آستانه شرایط ناسالم برای همه افراد است.

 

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص الودگی هوا هم اکنون ۱۴۴ است و هوا در استانه ناسالم برای تمام گروه هاست.

 

شاخص الودگی هوا در ۲۴ ساعت کذشته ۷۴ بود و هوا در شرایط سالم قرار داشت.