خبرگزاری فرانسه گزارش داد،‌ پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان گفت:‌ فکر نمی‌کنیم که سیاست تنها برای حاکمان باشد. ما همگی مسئول زندگی جایی که در آن زندگی می‌کنیم، هستیم. این وجه مشترک است، سیاست هم باید برای همه باشد و هرکسی باید نقش خود را در روند ایفا کند.