مسعود گودرزی در تذکر شفاهی جلسه امروز مجلس شورای اسلامی در تذکری به دولت و مجلس گفت: شرکت‌هایی هستند که بودجه می‌گیرند ولی نامشان در بودجه نیست؛ باید جلوی اینگونه موارد در بودجه ۹۸ گرفته شود، مجلس در کمیسیون تلفیق به این موضوع توجه کند. دولت هم به این موضوع در بودجه‌های سنواتی آینده اهتمام ورزد.

وی افزود: سال گذشته مبلغ بیشتر از این برای بازنشستگان اختصاص داده شد، ولی همسان سازی اجرا نشد، میزانی که اجرا شد مورد رضایت بازنشستگان نبود، امسال ۲۰۰۰ میلیارد تومان که اختصاص داده شده است کفاف نخواهد داد، در کمیسیون تلفیق توجه شود که باید منابعی برای این موضوع دیده شود تا این همسان سازی انجام شود. بازنشستگان این انتظار را از مجلس دارند.

گودرزی در تذکری به رییس جمهور و وزیر کار بیان کرد: تشکر می‌کنیم در این دولت در بحث اشتغال برنامه منسجم‌تری دیده شد، اما نظارتی در این خصوص انجام نمی‌شود؛ نظارت،اجرا و پایش بر اشتغال روستایی و اشتغال گسترده به چه صورت انجام می‌شود؟ امروز بزرگترین مشکل ما اشتغال است.

نماینده مردم ممسنی در مجلس شورای اسلامی در تذکری به رییس جمهور و وزیر دادگستری عنوان کرد: رشد افسارگسیخته قیمت‌ها مورد توجه قرار گیرد.

وی در پایاین در تذکری به وزیر راه گفت: آقای وزیر دقت کنید اعتباراتی که دیده می‌شود به صورت عادلانه تخصیص پیدا کند، عدالت در پروژه های عمرانی مشاهده نمی شود.