سومریه نیوز گزارش داد،‌ حزب کار رژیم صهیونیستی،‌ «شیلی یحیموویچ» را که از حزب حرکت جدا شده به عنوان رئیس جدید مخالفان اسرائیل به جای «تزیپی لیونی» منصوب کرد.

«آوی گبای» رهبر حزب کارگر به دنبال اعلام انتخاب یحیموویچ گفت: «شیلی نماینده برجسته­‌ای است که داخل و خارج از کنست مبارزاتی قوی داشته است،‌ او الگوی بارز مردمی است که به تغییر پایبند هستند».

گبای همچنین «ایتزیک شِمولی» را به جای «یوآل حسون» به عنوان رئیس کمیسیون حزب کار در کنست تعیین کرد.

گبای همچنین از لغو ائتلاف با عنوان «اردوگاه صهیونیستی» بین دو حزب کار و حرکت خبر داد.

لیونی در واکنش به تصمیم گبای گفت که شراکت او با رئیس حزب کار واقعی نبوده و آنچه امروز شاهد هستیم، گواه این مدعاست. وی گفت: «واکنش­‌های متناقضی را نسبت به تصمیم گبای برای لغو شراکت دریافت کرده است».