حسین زاده در گفت و گو با خبرنگار «انتخاب»، با اشاره به ضرب المثل «ادب مرد به از دولت اوست» گفت: همه باید نسبت به یکدیگر ادب و اخلاق را رعایت کنند و این موضوع ربطی به هیچ جناح سیاسی ندارد.

او با بیان اینکه نمی دانم چرا اخلاق سیاسی و رعایت اخلاق و انصاف برایمان سخت شده و چرا در کشور ما اتهام زنی به رقبای سیاسی و این هجمه ها ادامه دارد، گفت: اصلاح طلب و اصولگرا در وهله اول باید شان و شخصیت وکیل ملت بودن را حفظ کنیم و توهین و تهمت دون شان مجلس است.

 

نماینده نقده و اشنویه در مجلس افزود: نمایندگان رای اعتماد خود را از ملت گرفته اند و اعتبارنامه آنها هم از همین نمایندگان گرفته شده است، تهمت زدن مقابل مردم سالاری دینی است و کسانیکه مدعی ان هستند بیشتر دچار این گونه اقدامات می شوند. پذیرفتنی نیست به دیگران را بدون هیچ ملاکی افترا بزنیم.

او ادامه داد: دوستان مدعی هستند ۲۵۰۰ نفر از افراد در دولت دوتابعیتی هستند، این غیر از بدبین کردن مردم به نظام و مسئولین چه فایده ای دارد؟ اگر با مستندات حرف نزنیم، مردم و دولت و مسئولین را دور می کنیم.

حسین زاده با اشاره به اظهارات اخیر جواد کریمی قدوسی، نماینده مشهد در مجلس ادامه داد: برخی نیز مطرح می کنند نمایندگان برانداز هستند، این گفتمان ها پذیرفتنی نیست و در تضاد با منافع ملی کشور است. نه تنها در مورد کریمی قدوسی بلکه در مورد هر نماینده، دستگاه های مسئول باید بی طرفی خود را اعلام کنند و حداقل از افراد مدارک و مستندات بخواهند.

او با بیان اینکه موضوع دفاع از نماینده نیست بلکه دفاع از جایگاه مجلس است، گفت: باید حرمت مجلس را نگه داریم. مسئله کریمی قدوسی آزمون جدی برای بی طرفی دستگاه های نظارتی است. البته نه تنها این موضوع بلکه درباره موضوعات دیگری که مسائل این چنینی در آنها به وجود می آِید و افرادی مورد بی حرمتی و تهمت و توهین قرار می گیرند، نیز باید همین انتظار را داشت.

او افزود: باید همانطور که برای صحبت های امثال ظریف مستندات خواسته شده، از کریمی قدوسی و امثال او هم بخواهند.

حسین زاده با بیان اینکه در صحن علنی هم حتی تعدادی از نمایندگان غیر عادلانه سخن گفتند، اظهار داشت: اگر افراد مدرکی دال بر ضد انقلاب بودن کسی دارند طبیعتا دستگاه های نظارتی رودربایستی با کسی ندارد.

این نماینده اصلاح طلب مجلس گفت: ما به رفتارهای بعضی افراد عادت کرده ایم چراکه به دموکراسی باور داریم، ما به افراد برای مخالفت با ما حق می دهیم به آن شرط که عقاید ما هم به همان شکل با صراحت مطرح شود.