در نخستین روز سال ۲۰۱۹، یک مسجد در سوئد مورد حمله قرار گرفت.

تلویزیون سوئد گزارش داد که یک فرد با تفنگ ساچمه‌ای به «مسجد محمود» در شهر مالمو حمله کرد. در این حمله تعدادی از شیشه‌های مسجد تخریب شد اما به کسی آسیبی نرسیده است.

شهر مالمو در جنوب کشور سوئد و یکی از بزرگ‌ترین شهرهای این کشور است. پلیس اعلام کرد که تحقیقات درمورد این حمله در حال انجام است.