«ژایر بولسونارو» روز سه‌شنبه به عنوان رئیس جمهور جدید برزیل سوگند یاد کرد.

وی اعلام کرد که قصد دارد اصلاحات و تغییرات مهمی در کشور ایجاد کند و سیاست‌های اقتصادی را در پیش بگیرد که در راستای منافع تجارت باشد.

رئیس جمهور جدید برزیل همچنین قول داد با فساد و مافیای مواد مخدر مبارزه کرده و تلاش می‌کند تا در دوران ریاست جمهوری خود همراستا با آمریکا عمل کند.

بولسونارو که خود زمانی نظامی بوده، راستگرای افراطی است و با شعار مبارزه قاطعانه با فساد مالی وارد کارزار انتخاباتی شده است. او را به دلیل مواضع نامتعارفش به «ترامپ برزیلی» تشبیه کرده‌اند.