در این جلسه ، گزارش عملکرد دوره اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از سوی دبیرخانه شورا ارائه شد و اعضا به بحث و تبادل نظر پیرامون آن پرداختند.