در پاسخ به این سوال که آیا خبر پیوستن کرار جاسم به تیم الشرطه عراق که امروز روی خروجی برخی سایت ها قرار گرفته است، صحت دارد؟ اظهارکرد: صحت این خبر را نمی دانم ولی کرار هنوز با نفت آبادان قرارداد دارد و ما نیز هیچ توافقی با او برای جدایی نداشتیم.

وی بیان کرد: اگر باشگاه عراقی این کار را انجام داده باشد از طریق فدراسیون از آن شکایت می کنیم زیرا این کار غیرحرفه ای است و مطمئنا جرایم سنگینی هم در انتظار باشگاه عراقی خواهد بود.