کرار جاسم که در چند هفته اخیر صحبت های زیادی درباره ماندن یا ترک آبادان کرده بود، در نهایت به تیم الشرطه عراق پیوست. او در شرایطی نفت آبادان را ترک می کند که هفته گذشته از ماندن در آبادان گفته بود.

جدایی او در شرایطی رخ داده که ستاره عراقی صنعت نفت آبادان شایعات اخیر درباره انتقال به باشگاه النجف را رد کرده بود.