جیمی کارتر، رییس جمهور پیشین آمریکا در چهلمین سالگرد عادی سازی و ارتقای روابط با چین در سال ۱۹۷۹ نسبت به اظهارات مقامات دو کشور مبنی بر اعلام یکدیگر به عنوان تهدید ابراز نگرانی کرد.

 

این رییس جمهور پیشین آمریکا، گفت: اگر مقامات ارشد هر دو کشور، اظهارات خطرناکی را تایید می‌کنند، در این صورت جنگ سرد مدرن میان دو کشور غیر قابل اجتناب است.

 

وی در یادداشتی در روزنامه‌ واشنگتن پست، نوشت: در چنین دوران حساس سوءتفاهم‌ها، محاسبات غلط و ناکامی در پیروی از قوانین در مورد مناطقی همچون تایوان و دریای چین جنوبی می‌تواند باعث افزایش تنش و حتی بروز درگیری نظامی شود که در چنین صورتی فاجعه جهانی رخ می‌دهد.

 

کارتر که در دوران پس از ریاست جمهوری‌اش برای ریشه کن کردن فقر تلاش کرده است، گفت: آسان‌ترین مسیر همکاری میان چین و آمریکا در حوزه آفریقا است.

کارتر اعلام کرد: هر دو کشور در حال‌ حاضر شدیدا درگیر مبارزه با بیماری، ایجاد زیر ساخت‌ها و حفظ صلح در قاره آفریقا هستند اما در ‌عین ‌حال هر دو کشور یکدیگر را به خرابکاری سیاسی و اقتصادی متهم می‌کنند. آفریقایی‌ها همانند میلیاردها انسان دیگر در جهان نمی‌خواهند که مجبور شوند یکی از این دو طرف را انتخاب کنند.

 

وی ادامه‌ داد: با همکاری یکدیگر در حوزه آفریقا، آمریکا و چین می‌توانند به یکدیگر برای رفع بی‌اعتمادی و تاسیس دوباره این روابط حیاتی کمک کنند.

 

در سال ۲۰۱۸، تنش میان آمریکا و چین به دلیل جنگ تجاری افزایش یافت.