روابط عمومی فیلم «بمب؛ یک عاشقانه» با توجه به موضوع فیلم که به روزهای موشک باران تهران برمی گردد و با بهره گیری از صحنه ای که بچه ها، موشک های کاغذی درست می کنند از این روش جالب برای تبلیغ فیلم استفاده کرده است. 

آخرین ساخته پیمان معادی که یادآوری های نوستالژیکی از دهه ۶۰ دارد، با استقبال مخاطبان در صدر جدول فروش فیلم های تازه اکران شده قرار دارد.