به گزارش رویترز، «کرگ برک» سخنگوی واتیکان و «پالوما گارسیا» جانشین او به طور ناگهانی از سمت‌های خود استعفا داده‌اند. واتیکان بدون ذکر هیچ علتی، این خبر را تایید کرده است. برک آمریکایی و گارسیا اسپانیایی هستند. رهبر کاتولیک‌های جهان «آندرناتورنیلی» دوست نزدیک و ایتالیایی خود را به سردبیری بخش ارتباطات منصوب کرده و چون تورنیلی یک خبرنگار است، حضور او در این مجموعه - آن هم در آستانه سال نوی میلادی – احتمالاً باعث این استعفای حاشیه ساز بوده است.