جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده مجلس در واکنش به سخنان محسن رضایی در برنامه حالا خورشید گفت : آقا محسن راست گفت اما درست نگفت!

درکربلای ۴ حدود پنج هزار نفر شهید شدند و ۳۹۰۰ نفر مفقود ،۳۹۰۰ نفری که در آب سرد اروند غرق شدند و پیکرهای پاک آنان هرگز پیدا نشد که بعدا شهید محسوب شدند نمی دانم چرا آقا محسن هیچوقت این ۳۹۰۰نفر را ندید! روحشان شاد!