در بیانیه وزارت خارجه عراق آمده است: محمد علی الحکیم وزیر خارجه عراق در گفت وگوی تلفنی با ابراهیم العساف همتای سعودی خود، انتخابش به سمت وزارت خارجه را تبریک گفت و برایش آرزوی موفقیت کرد.

این بیانیه افزود: دوطرف روابط دو جانبه دو کشور برادر را از طریق شورای هماهنگی وزارتی عراق و عربستان و نیز آخرین تحولات منطقه را بررسی کردند.

براساس این بیانیه، حکیم و همتای سعودی او بر تقویت روابط از طریق تماس و رایزنی مداوم بین دوطرف در راستای منافع دو ملت های و منطقه تاکید کردند.