روز گذشته کمیسیون اصل ٩٠ مجلس شورای اسلامی با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان سنجش و آموزش کشور، قائم‌مقام معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برخی معاونان و مدیران دانشگاه آزاد اسلامی و تعدادی از خانواده‌های داوطلبان رشته‌های پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی اعتراض این افراد پرداخت.

در این جلسه طهماسب کاظمی نماینده دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه دانشگاه ۲ روز بعد از اعلام نتایج رشته‌های علوم پزشکی در تاریخ ١١ مهرماه، نتیجه را مردود اعلام کرد، گفت: بر این اساس در ٢٣ مهرماه پس از پردازش مجدد، نتایج قبولی‌های رشته‌های پزشکی منتشر و با اعلام تکمیل ظرفیت ١١ آبان و پر شدن ظرفیت‌ها، بحث پذیرش دانشجویان رشته‌های پزشکی سال ٩٧ خاتمه یافت.

وی افزود: در ١٨ آذرماه نقل و انتقال برخی دانشجویان از یک رشته محل به رشته محل‌های درخواستی براساس تراز قبولی آنها انجام و پرونده این موضوع در دانشگاه بسته شد.

طهماسب کاظمی نماینده دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه افرادی که به اعضای کمیسیون اصل ٩٠ مراجعه کرده اند، کسانی هستند که اصرار دارند در رشته محل اعلام‌شده ١١ مهرماه، پذیرش شوند، خاطرنشان کرد: بدون شک تراز این دسته افراد برای رشته‌های پذیرش‌ شده در اعلام نتایج ١١ مهرماه کافی نبوده، چراکه اگر تراز آنها به اندازه کافی بالا بود، در صورت انتخاب رشته، در تکمیل ظرفیت‌های قبلی پذیرفته می‌شوند.

وی تاکید کرد: از طرفی قبولی داوطلبان منوط به ظرفیت ایجاد شده در دانشگاه است که در حال حاضر ظرفیت دانشگاه در تمامی رشته‌ها - جز در چند رشته محل محدود - به کلی تکمیل بوده و امکان جذب دانشجوی بیشتر وجود ندارد.

نماینده دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه دانشگاه آزاد اسلامی دارای مجوز تکمیل ظرفیت از سوی شورای سنجش و پذیرش است، در صورتی که دانشگاه ظرفیت خالی داشته باشد، این ظرفیت‌ها به داوطلبانی که در سال ٩٧ فرم شماره ١٥ راتکمیل کرده و تراز بالاتری در هر رشته محل دارند، اختصاص خواهد یافت.

وی تاکید کرد: اگر مراجع قانونی به ما تکلیف کنند که کسانی که به اشتباه در ١١ مهرماه بین سه تا ١٢ روز پذیرش شده اند، باید در دانشگاه جذب شوند، قطعا در رشته‌هایی جذب خواهند شد که تراز آنها به آن رشته محل خواهد رسید و هرگز در رشته محل ١١ مهرماه پذیرفته نمی‌شوند. این موضوع مورد تأیید وزارتین علوم و بهداشت هم قرار گرفته که عدالت در کنکور نباید خدشه‌دار شود.

در پایان این جلسه، کمیسیون اصل ٩٠ ملس شورای اسلامی از دانشگاه آزاد اسلامی خواست تا اطلاعات پذیرفته‌شدگان رشته‌های علوم پزشکی در سال ٩٧ را به کمیسیون ارائه کند تا ضمن بررسی اطلاعات، از رعایت عدالت در اقدامات دانشگاه مطمئن شود.

طهماسب کاظمی نیز پس از اعلام این درخواست، گفت: با توجه به اینکه هیچ خدشه ای به رعایت عدالت در پذیرش داوطلبان رشته‌های پزشکی براساس قوانین کشور در سال ٩٧ وارد نیست، همانطور که تمامی داده‌های این داوطلبان به کمیسیون آموزش و تحقیقات تحویل داده شده، به کمیسیون اصل ٩٠ مجلس هم تحویل خواهد شد.