سایت «فوتسال پلنت» اسامی بهترین بازیکنان، مربیان، داوران، تیم های ملی و باشگاه های برتر جهان را بعد از رای گیری اعلام کرد. ایران که در تمام گزینه ها، کاندیدا داشت، نتوانست هیچ یک از عناوین اول تا سوم را کسب کند.

بهترین عنوان ایران مربوط به داور (گلاره ناظمی) و بهترین بازیکن (حسین طیبی) است که در رده چهارم قرار گرفته اند.