غلامرضا تاجگردون، نماینده گچساران، ضمن انتشار عکسی، در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

«آنانیکه جلوتر از ولایت ایستادند و با دادن شعار مرگ بر این و آن خود را زنده نگهداشتند در روز وحدت، شعار مرگ بر هاشمی را سر دادند تا نفاق کهنه خود را در پشت وحدت مردم گم کنند.

میدانم این جریان از قبل طراحی شده بوده و ادامه شعار دیگر تریبونهای مقدس است و اعتراض مردم و شکستن قلب مومنان خدا نتیجه ای ندارد ولی از طرف مردم شریف گچساران از روح بزرگ مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی عذرخواهی میکنم و اینگونه میگویم طراحان این برنامه ها کسانی هستند که مکنونات قلبی دهه شصت خود را این روزها بروز میدهند.»