مهدی چمران در پاسخ به برخی سخنان در مورد جناحی بودن حماسه بزرگ ۹ دی گفت: امروز اینکه بگویند، این حماسه از بطن مردم نبوده، غلط و مردود است. مگر می‌شود حضور میلیونی مردم را با عناوینی مثل لشگرکشی جناحی، مصادره کرد. اگر بخواهیم اینطور نگاه کنیم، دعوت‌های فتنه‌گران نیز لشگرکشی بوده است. حال امروز می‌گویند، کسانی که به هواداری ما آمده‌ بودند، مردم‌اند و در عین حال جمعیت چند میلیونی که در کل کشور می‌آیند و آن حماسه عظیم را رقم می‌زنند، مردم نیستند؟! بنده خود در تهران دیدم که مردم با هر سن و سال و تفکری به میدان آمده بودند. لشگرکشی کاری بود که فتنه‌گران کردند. آنها گروهی را جمع کرده و خریده بودند تا شیشه‌ها را بشکنند و اغتشاش ایجاد کنند. لشگر ضد امام حسین آنها که معروف است. مردم که طبق همه سنوات با هر شرایطی در روز عاشورا عزادار امامشان هستند. آنها آمدند و بیرق امام حسین را آتش زدند و مردم را عصبی کردند و در مقابل مردم ایستادند.

وی همچنین افزود: خود آقای عارف هم چند سال پیش گفته بودند که این موضوع ریشه‌ی خارجی داشته است. بایستی به عنوان یک دشمنی خارجی به آن پرداخت و در واقع هم علت‌های اصلی در خارج بودند. حال اگر با مفهومی که آنها مد نظر دارند، باید بگوییم که بله. مردمی که در ۹ دی به خیابان آمدند، لشگر انقلاب بودند.

عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب همچنین ضمن اشاره به اهمیت یادآوری حماسه ۹ دی گفت: ما امروز از تمام این اتفاقات باید درس عبرت بگیریم و اصولا یادآوری تاریخ یعنی عبرت آموزی. باید درس عبرت گرفت تا دوباره عده‌ای نتوانند مردم را فریب دهند و مردم هم با داشتن سوابق ذهنی از فتنه ۸۸ تا حماسه ۹ دی فریب حیله گری دشمن را نخورند. امروز فریب‌های بسیاری بر سر راه انقلاب هست و دشمن هر چند وقت به شیوه‌ای جدید، برنامه تازه‌ای را پیاده می‌کند. حسن یادآوری حماسه ۹ دی این است که مردم با چشم باز و با بصیرت با اینگونه مسائلی که پیش‌روی انقلاب است، برخورد می‌کنند.