فرنوش نوبخت  در این باره گفت: پیش از این فاصله حرکت قطارها در این خط ۹ دقیقه بود که از روز شنبه ۸ دی ماه ۱۳۹۷، هر ۷.۵ دقیقه یک قطار برای جابجایی مسافران محترم در این خط اعزام می شود.

وی با اشاره به اینکه فاصله حرکت قطارها در خط ۳ تا دی ماه سال گذشته هر ۱۸ دقیقه یک قطار در نیمه شمالی و هر ۱۰ دقیقه یک قطار در نیمه جنوبی بود، افزود: از دی ماه ۹۶ این فاصله را به ۹ دقیقه رساندیم و از روز شنبه هشتم دی ماه ۹۷ نیز با استفاده از حداکثر توان تا جایی که محدودیت ها و شرایط عمرانی و فنی امکان داشته باشد این زمان را به  ۷.۵ دقیقه کاهش دادیم.

نوبخت در پایان خاطر نشان کرد: شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه به عنوان بزرگترین شرکت در زمینه حمل و نقل ریلی درون شهری کشور همواره سعی کرده است تا بهترین امکانات و خدمات را به شهروندان و مسافران خود ارائه دهد و امیدوارم که با تخصیص بودجه، ورود قطارهای جدید و امکانات مناسب باز هم بتوانیم میزان ظرفیت جابجایی ناوگان متروی تهران و حومه را افزایش دهیم.

براساس گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه،  ۲۰ حرکت مسافری به مجموع حرکت های این خط اضافه شده است و مجموعا در هر روز ۴۲۰ حرکت مسافری در خط ۳ متروی تهران انجام می شود.