ترویج عقاید و افکار انحرافی مسیحیت در استان البرز مورد اعتراض رسمی مسیحیان قرار گرفته است.

 ۵ نفر از اعضای این گروه نیز با تلاش دستگاه‌های مسئول روز ۵ دی در استان البرز بازداشت شده بودند.

جریان تبلیغ و تبشیر مسیحیت  بدون در نظر گرفتن اختلافات فرق و مذاهب مسیحی با ‌تشکیل اردوگاه‌ها در سطح جهان اقدام به جذب مسلمانان و پیروان ‌دیگر ادیان دیگر در قالب کلیساهای خانگی می‌کنند‎.