اعضای شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در جلسه عصر امروز(شنبه) با اکثریت آراء «اسدالله بادامچیان» را به سمت رئیس و مهندس «سید مصطفی میرسلیم» را به عنوان نایب رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی انتخاب کردند.

همچنین «محمد نبی حبیبی» با رای اعضای شورای مرکزی به دبیرکلی حزب موتلفه اسلامی ابقا شد. در این جلسه سایر اعضای هیات رئیسه شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی نیز انتخاب شدند.