نام خودرو

قیمت بازار (تومان)

قیمت نمایندگی (تومان)

 

  برلیانس H۲۲۰ دنده‌ای

۶۷,۹۷۰,۰۰۰

۴۳,۶۸۴,۰۰۰

 

 

  برلیانس H۲۲۰ دنده‌ای + رینگ آلومینیومی

۶۸,۹۵۰,۰۰۰

۴۴,۷۸۰,۰۰۰

 

 

  برلیانس H۲۲۰ اتوماتیک

۸۴,۸۹۰,۰۰۰

۴۹,۲۷۴,۰۰۰

 

 

  برلیانس H۲۳۰ دنده‌ای

۶۷,۸۹۰,۰۰۰

۴۳,۶۸۴,۰۰۰

 

 

  برلیانس H۲۳۰ دنده‌ای + رینگ آلومینیومی

۶۸,۹۳۰,۰۰۰

۴۴,۷۸۰,۰۰۰

 

 

  برلیانس H۲۳۰ اتوماتیک

۸۵,۷۹۰,۰۰۰

۴۹,۲۷۴,۰۰۰

 

 

  برلیانس H۳۲۰ دنده‌ای ۱.۵

۸۹,۹۷۰,۰۰۰

۵۲,۰۱۴,۰۰۰

 

 

  برلیانس H۳۲۰ دنده‌ای ۱.۶

۹۴,۲۱۰,۰۰۰

۵۶,۸۳۶,۰۰۰

 

 

  برلیانس H۳۲۰ اتوماتیک ۱.۵ + مولتی مدیا

۱۰۳,۹۰۰,۰۰۰

۵۸,۹۱۹,۰۰۰

 

 

  برلیانس H۳۲۰ اتوماتیک ۱.۶ + مولتی‌مدیا

۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۳,۷۴۱,۰۰۰

 

 

  برلیانس H۳۳۰ دنده‌ای ۱.۵

۹۰,۹۴۰,۰۰۰

۵۰,۰۴۱,۰۰۰

 

 

  برلیانس H۳۳۰ دنده‌ای ۱.۶

۹۵,۷۹۰,۰۰۰

۵۴,۸۶۴,۰۰۰

 

 

  برلیانس H۳۳۰ اتوماتیک ۱.۵ + مولتی مدیا

۱۰۵,۸۰۰,۰۰۰

۶۱,۶۵۹,۰۰۰

 

 

  برلیانس H۳۳۰ اتوماتیک ۱.۶ + مولتی‌مدیا

۱۱۴,۷۲۰,۰۰۰

۶۶,۴۸۱,۰۰۰

 

 

  برلیانس کراس. اتوماتیک ۱.۵

۱۱۰,۹۳۰,۰۰۰

۶۲,۹۷۴,۰۰۰

 

 

  برلیانس کراس. اتوماتیک ۱.۶ + مولتی‌

۱۲۰,۶۷۰,۰۰۰

۶۷,۷۹۶,۰۰۰

 

 

  رنو تندر ۹۰

۸۴,۹۲۰,۰۰۰

۴۴,۲۴۸,۰۰۰

 

 

  رنو پارس تندر

۸۸,۸۱۰,۰۰۰

۴۸,۲۶۴,۰۰۰

 

 

  رنو ساندرو - دنده‌ای

۱۰۱,۹۶۰,۰۰۰

---

 

 

  رنو ساندرو - اتوماتیک

۱۱۸,۹۲۰,۰۰۰

---

 

 

  رنو ساندرو استپ‌وی - دنده‌ای

۱۰۹,۷۶۰,۰۰۰

---

 

 

  رنو ساندرو استپ‌وی - اتوماتیک

۱۲۹,۶۸۰,۰۰۰

---

 

 

  پیکاپ دوکابین ریچ

۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۹,۹۰۰,۰۰۰