هموطنان عنوان کردند «استفاده از مترو برای سربازان عزیز رایگان شود. به پاس زحمات طاقت فرسای عزیزان سرباز وطن و به منظور قدرشناسی از گوشه‌ای از زحمات این عزیزان، استدعا دارد استفاده از مترو برای سربازان عزیز با لباس سربازی رایگان شود. شرم آور اینجا است که مأموران مترو رفتار خیلی توهین آمیز و تحقیر آمیزی با برادران سرباز فاقد بلیط دارند.»

فرنوش نوبخت مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه در این باره، گفت: نمی‌توانیم مترو را برای سربازان رایگان کنیم چرا که مصوبه‌ای در این باره وجود ندارد.

او با بیان اینکه در مصوبه سال گذشته شورا این موضوع دیده نشده است، گفت: حال اگر شورا بخواهد می‌تواند در مصوبه خود مواردی را ذکر کند.

به گفته مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه، اگر این کار را انجام دهیم همه اقشار هم می‌خواهند برایشان شرایط ویژه‌ای در نظر گرفته شود.