حجت الاسلام مهدی شیخ با انتقاد از رویه برخی از نمایندگان هنگام تصویب بودجه در مجلس و درخواستی که برای دریافت بودجه بیشتر برای حوزه انتخابیه خود دارند، اظهار کرد: سهم خواهی از بودجه به نمایندگان استان و یا شهرستان های محروم اختصاص ندارد. ممکن است نماینده‌ای از هر منطقه‌ای این روحیه را داشته باشد تا سهم بیشتری از بودجه برای منطقه خود بخواهد. برای مثال ممکن است نماینده‌ای از منطقه ای برخوردار به مجلس بیاید اما مطالبات مردمی آن منطقه زیاد باشد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی افزود: برای مثال فرودگاهی در منطقه‌ای احداث شده که مزیت اقتصادی نداشته و آن منطقه هم به فرودگاه نیازی نداشته و اکنون آن فرودگاه تعطیل شده است. علاوه بر آن کارخانه‌هایی در مناطقی راه اندازی شده که مناسب اقلیم آنجا نبوده است. برای نمونه اقلیم آنجا خشک بوده اما کارخانه‌ای تاسیس کرده اند که نیاز به آب زیادی داشته است.

نمایندگان باید مردم را توجیه کنند

رئیس فراکسیون احزاب و تشکل های مدنی مجلس با بیان این که امیدواریم نمایندگان مجلس، منافع ملی را اولویت اول خود قرار داده و پیگیری مشکلات مناطق خود را در اولویت بعدی در نظر بگیرند، گفت: اگر مردم هم مطالباتی دارند، نماینده باید مردم را توجیه کند نه این که صرف درخواست مردم، به مجلس فشار بیاورد و اقدامی که از نگاه کارشناسان اشتباه است را با زور حرف خود را به کرسی بنشاند. در بسیاری از موارد نمایندگانی که این طرح‌ها را مرحله اجرا می‌رسانند، وجدانشان ناراحت است زیرا می‌دانند کاری که انجام می‌دهند اشتباه است اما به خاطر فشار مردم آن طرح را به سرانجام می‌رسانند. 

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس اضافه  کرد: این روحیه اشتباه است و امیدوارم با طرح‌هایی که برای استانی شدن انتخابات در دست بررسی است، فعالیت نمایندگان معطوف به مسائل ملی باشد.

طرح انتخابات استانی در دست بررسی است

حجت الاسلام شیخ درباره طرح استانی شدن انتخابات توضیح داد: اغلب نمایندگان روی این موضوع اتفاق نظر دارند که باید طرحی پیاده شود تا نمایندگان مجبور نباشند بیشتر به دنبال مسائل و مشکلات منطقه ای باشند تا مسائل ملی. این طرح با عنوان استانی شدن انتخابات در حال بررسی است.

عضو فراکسیون امید مجلس بیان کرد: براساس این طرح، نمایندگان مجلس از یک استان انتخاب می شوند انتخاب آن ها دیگر معطوف به شهر نیست. برای مثال از استان اصفهان ۱۰ نماینده وارد مجلس شود به گونه‌ای که هر نماینده، نماینده استان باشد و نه نماینده شهر یا منطقه ای خاص. نتیجه بررسی های این طرح هنوز مشخص نیست و باید دید که چگونه می توان این مشکل را حل کرد.