مردی مسلح اندکی پس از نیمه شب گذشته به سمت اتوبوسی در شمال لندن شلیک کرد.

بنابر گزارش روزنامه انگلیسی دیلی‌استار، خرد شدن شیشه‌های جلوی اتوبوس، جراحت سنگین راننده را به دنبال داشت. پلیس اعلام کرد که شواهدی از به کار گیری اسلحه گرم را در محل یافته است.

تحقیقات ادامه دارد و تاکنون فردی در ارتباط با این واقعه دستگیر نشده است.