ما پرسیدیم: آفرین. حالا باید چی‌ کار کنیم؟

این مقام مسئول گفت: همان کاری که درباره احتمال آمدن زلزله می‌کنیم؛ هیچی! راست‌راست راه می‌رویم ببینیم اگر زلزله بیاید چی می‌شود! این الگوی موفقی بوده که ما در مناطق زلزله‌خیز ایران انجام دادیم.

در همین رابطه مردم از مسئولان تشکر کردند.

خاک گل

بسازبندازهای محله هم گفتند حالا که احتمال زلزله و آتشفشان هست، چه کاری هست ما سفت بسازیم؟ اول و آخر که خاک گل کوزه‌گران خواهیم شد!

اس‌ام‌اس

زلزله تهران نیز به آتشفشان دماوند اس‌ام‌اس داد: اول تو می‌آیی یا من؟

مسئله ملی

بابای سوفیا نیز گفت: الان که احتمال آتشفشان به زلزله اضافه شده، دلار می‌آید پایین یا می‌رود بالا؟ بفروشیم یا بخریم؟

جمع‌بندی

سوفیا... عشقم... احساس من و عشق من به تو مثل کوه آتشفشان دماوند است. ممکن است الان خاموش باشد اما معنیش این نیست که وجود ندارد! باید منتظر بمانی تا بیدار شود.

عاشق خاموش تو؛ میدون دوم»