محمدرضا مسجدی رئیس جمعیت مبارزه با دخانیات در سومین کنگره ملی دخانیات و سلامت در بندرعباس به وضعیت تاسف بار کشیدن قلیان در اماکن عمومی توسط نوجوانان و جوانان و بخصوص زنان و در کنار آن تخصیص ارز مبادله ای به توتون و سیگار اشاره کرد و چنین حرکت هایی را غیرقابل توجیه دانست.

وی تاکید کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی به استفساریه رای مثبت ندهند و نیز به تخصیص ارز مبادله ای به توتون و سیگار به صورت جدی توجه کنند.

مسجدی گفت: مبارزه با استعمال دخانیات می بایست از مهدکودک ها آغاز شود و این روند را در دانشگاهها نیز ادامه دهیم، در واقع آگاهی بخشی در سطوح مختلف آموزشی باید پیاده شود.

در پایان این کنگره بر نقش مهم صدا و سیما و سایر رسانه‌های جمعی در آگاهی بخشی در سطح خرد و کلان در خصوص مبارزه با استعمال دخانیات تاکید شد.