کالوس کی‌روش در اقدامی جالب با چاپ تصاویر کودکی و حال حاضر بازیکنان  و قرار دادن این تصاویر روی تختخواب‌های ملی‌پوشان ایران، شاگردانش را غافلگیر کرد.

در کنار این تصاویر پیامی هم از کی‌روش برای بازیکنان حک شده بود.