احمد شجاعی درباره حادثه واژگونی اتوبوس در دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران، گفت: تمامی اجساد این حادثه شناسایی و تحویل خانواده‌هایشان داده شدند.

وی افزود: مصدومان این حادثه در بیمارستان هستند و  ممکن است به کشته شدگان این حادثه اضافه شود.

رییس سازمان پزشکی قانونی کل کشور تاکید کرد: سکته راننده اتوبوس دراین حادثه تایید نشد.