میشل عون، رئیس جمهور لبنان در اظهاراتی در حاشیه مشارکت در مراسم کریسمس در مقر بشاره بطرس الراعی،  اسقف مارونی در بکرکی به دنبال دیدار دوجانبه غیر علنی با وی گفت: برخی به دنبال ایجاد سنت‌های جدید در تشکیل دولت هستند که پیش از این سابقه نداشته و ما هم برای پیدا کردن راه‌حلی برای آنها نیازمند زمان هستیم.

به نقل از النشره، وی افزود، دلیل عدم تشکیل دولت تا الان درگیری سیاسی است و به نظر می‌رسد تغییراتی در سنت‌ها و عرف وجود دارد.

سعد حریری، نخست وزیر مکلف لبنان ۲۴ مه پس از برگزاری انتخابات پارلمانی مکلف به تشکیل دولت جدید شد اما اختلافات میان گروه‌های سیاسی پیرامون پست وزارت‌خانه‌ها و سمت‌ها مانع از تشکیل دولت شده است.