ساعاتی پیش یک اتوبوس حامل دانشجویان واحد علوم و تحقیقات واژگون شد که برای انجام بهتر امداد رسانی در محل حادثه، فعالیت های آموزشی این واحد دانشگاهی تعطیل شد.

رضا همدانچی مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاد گفت: تیم های کارشناسی از سوی نیروهای امدادی، راهنمایی و رانندگی و آتش نشانی در محل درحال بررسی علت حادثه هستند.

وی افزود: علت بروز حادثه درحال بررسی است و تاکنون اعلام نشده است.