نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز(سه‌شنبه) و در جریان بررسی جزییات لایحه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان ماده ۲۵ این لایحه را به تصویب رساندند که بر اساس آن پس از انقضای مواعید مذکور در ماده (۳) این قانون، صورتحساب هایی که در سامانه مؤدیان ثبت نشده باشد، معتبر نبوده و قابل استناد در مراجع قانونی نخواهد بود.

طبق تبصره ۱ این لایحه، ذیحسابان و مدیران مالی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در پذیرش اسناد هزینه ای، مفاد این ماده را رعایت کنند.

به موجب تبصره ۲ این لایحه سازمان امور مالیاتی مکلف است امکان صحت سنجی صورتحساب های موضوع این ماده را برای خزانه داری کل، دیوان محاسبات کشور و سایر دستگاههای نظارتی حسب مورد فراهم کند.

نمایندگان در ادامه ماده ۲۶ این لایحه در مورد تکلیف سازمان امور مالیاتی برای صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت دقیق معاملات در سامانه مودیان را برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع کردند.

در ادامه ماده ۲۷ لایحه به تصویب مجلس رسید که بر اساس آن سازمان امور مالیاتی مجاز است با رعایت قوانین اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ و برنامه ششم متناسب با ظرفیت فنی و اجرایی کشور نسبت به ایجاد شخصیت حقوقی خود انتظام تخصصی(رگولاتوری) به منظور نظارت بر شرکتهای معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی و تنظیم مقررات و تعیین استانداردها و شاخص های توسعه نظام شبکه پایانه های فروشگاهی و صورت حساب الکترونیکی اقدام کند.