پیش از این جمعی از داروسازان در اعتراض به "محدودیت‌ سرانه جمعیتی و رعایت حریم فاصله در تاسیس داروخانه‌ها" و همچنین "منحصر بودن تاسیس داروخانه‌ها به داروسازان"، از سازمان غذا و دارو به شورای رقابت شکایت کردند.

 

دکتر کیانوش جهانپور – سخنگوی سازمان غذا و دارو در گفت‌وگو با ایسنا از تصمیم اخیر شورای رقابت در خصوص این شکواییه خبر داد و گفت: در همین راستا شورای رقابت در تصمیم جلسه ۳۵۵ خود در عین آنکه تاکید کرده بر اساس فصل ۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، این شورا مرجع صالح برای تشخیص و رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی مصرح در قانون مزبور است، اما اذعان داشته که حذف مواد آیین نامه‌ها و سایر مقررات در زمره صلاحیت‌های ذاتی این شورا نیست.

 

وی گفت: در این تصمیم تاکید شده که هر چند شورای رقابت قبلا بر توقف اجرای مواد ۴ و ۱۵ آیین نامه تاسیس داروخانه‌ها مصوب ۱۳۹۳ رای داده، اما این امر به معنای اختیار لغو مقررات مذکور نیست.

سخنگوی سازمان غذا و دارو افزود: شورای رقابت در این تصمیم خود تاکید کرده است که شکایت مطروحه مبنی بر لغو یا حذف بندها و مواد آیین نامه مذکور از صلاحیت این شورا خارج است.

در همین راستا، دکتر غلامرضا اصغری - رییس سازمان غذا و دارو در ابلاغیه‌ای خطاب به معاونان غذا و داروی سراسر کشور خواستار آن شده که استدلال‌های مطرح در متن تصمیم جلسه ۳۵۵ شورای رقابت، در موارد مشابه از سوی دانشگاه‌ها مورد توجه قرار گرفته و به منظور لحاظ در تصمیم‌گیری‌ مراجع رسیدگی کننده اعم از قضایی و شبه قضایی و پیگیری موضوع در پرونده‌های مشابه مورد نظر قرار گیرد.

رییس سازمان غذا و دارو در ابلاغیه خود خطاب به معاونت‌های غذا و داروی سراسر کشور آورده است:

«از جمله مواردی که در تصمیم صادره مورد تصریح قرار گرفته، عبارت است از:

- حذف مواد آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات جزئا یا کلا در زمره صلاحیت‌های ذاتی شورای رقابت نمی‌باشد.

- مصوبات شورای رقابت مبنی بر توقف اجرای برخی مواد یا کل آیین‌نامه‌ها و ... به معنای اختیار لغو مقررات مذکور نیست.

- رسیدگی به شکایات مطروحه در خصوص لغو یا حذف بندها و مواد آیین‌نامه‌ها به اتفاق آرای اعضای شورای رقابت، صراحتا آن را خارج از صلاحیت ذاتی آن شورا اعلام داشته‌اند.»