اولین بار محمد مایلی‌کهن بود که به عادل فردوسی‌پور لقب کی‌روشی پور را داد. او این لقب را در یک تماس تلفنی با خود فردوسی‌پور و در برنامه نود به او داد. این لقب روی عادل ماند و مشخص شد که کارلوس کی‌روش هم از چنین لقبی باخبر بود. سرمربی تیم ملی در تماس تلفنی با فردوسی‌پور، یک بار به شوخی او را کی‌روشی پور نامید و البته مدعی شد گاهی هم به او کاردل (ترکیبی عجیب از نام کارلوس و عادل) لقب داده‌اند! در ادامه این تماس تلفنی، فردوسی‌پور که طرفدار دوآتشه لیورپول است، برای کری‌خوانی، اوضاع و احوال منچستریونایتد را از او جویا شد که کی‌روش گفت منچستر بهتر خواهد شد.